Chủ tịch công ty Lam Sơn

Người anh vợ ít “nổi” của ông Trịnh Văn Quyết

Người anh vợ ít “nổi” của ông Trịnh Văn Quyết


Là thành viên HĐQT FLC hơn 4 năm, Chủ tịch của một bệnh viện tư nhân, có khối tài sản nghìn...