Chủ tịch Bất động sản VRC từ nhiệm

Chủ tịch Bất động sản VRC từ nhiệm

Chủ tịch Bất động sản và Đầu tư VRC (HoSE: VRC) Nguyễn Ngọc Quỳnh Như đã có đơn từ nhiệm gửi đến HĐQT.

Bà Như xin từ nhiệm chức Chủ tịch và Thành viên Ủy ban Kiểm toán với lý do cá nhân từ ngày 10/10. Bà có gần 6 năm giữ vị trí Chủ tịch khi được bổ nhiệm vào ngày 11/12/2016.

Bà Như là Thạc sĩ Kinh tế, sinh năm 1986. Bà Như cũng như thành viên trong gia đình đều chưa nắm giữ cổ phiếu VRC nào và cũng không có tên trong danh sách ban lãnh đạo VRC tại thời điểm này.

khu_dan_cu-adc_phu_my

Dự án Khu dân cư ADC Phú Mỹ, quận 7, TP HCM do CTCP Adec làm chủ đầu tư.

HĐQT VRC hiện nay còn ba thành viên là bà Phan Chiêu Anh, ông Từ Như Quỳnh và ông Nguyễn Thành Hưng. Vào ngày 22/9, ông Nguyễn Thành Hưng được bầu làm Thành viên HĐQT VRC với nhiệm kỳ 5 năm, tính từ ngày được bầu. Ông Hưng giữ vị trí Tổng Giám đốc tại công ty vật liệu xây dựng Vạn Phát (VAPHACO).

VRC tiền thân là Xí nghiệp xây lắp đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, được thành lập từ tháng 8/1980. Tháng 6/2005, công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần. Tháng 7/2010, công ty chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE).

Doanh thu thuần của VRC 6 tháng đạt gần 1,7 tỷ đồng, giảm 20%. Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ 113 triệu đồng, giảm 34%. Công ty hoàn thành 17% kế hoạch doanh thu và 16% kế hoạch lợi nhuận.

Hết quý II, tổng tài sản VRC đạt gần 2.080 tỷ đồng, tăng 12% so với thời ểm đầu năm. Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.247 tỷ đồng bao gồm giá trị bất động sản dở dang tại ba dự án Khu dân cư Nhơn Đức (888 tỷ đồng), dự án Khu dân cư ADC Phú Mỹ (326 tỷ đồng) và dự án Khu dân cư Long An A (33 tỷ đồng).