chủ tịch acb

Vẻ đẹp nam tính sếp mới ngân hàng ACB Khắc Nguyện, Phó tướng của chủ tịch Trần Hùng Huy

Vẻ đẹp nam tính sếp mới ngân hàng ACB Khắc Nguyện, Phó tướng của chủ tịch Trần Hùng Huy


Không chỉ mang vẻ đẹp rất nam tính, MC Khắc Nguyện còn được đánh giá là tri thức khi sở...