Chủ đầu tư dự án Vũng Tàu Paradisel liên tiếp nhận nhiều quyết định bất thường của Cục thuế

Chủ đầu tư dự án Vũng Tàu Paradisel liên tiếp nhận nhiều quyết định bất thường của Cục thuế

Chi Cục Thuế Vũng Tàu Côn Đảo và Sở Tài Nguyên và Môi trường đã không xem xét đến nguyện vọng hợp pháp của doanh nghiệp, từ đó ban hành các quyết định phong tỏa tài khoản, phong tỏa hóa đơn gây ra các tổn thất lớn cho công ty trong điều kiện kinh doanh vô cùng khó khăn như hiện nay.

Được biết, ngày 28/10/2020, Chi Cục Thuế Khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo ra thông báo số 10437 về số tiền thuê đất tạm nộp đối với diện tích 220ha tại dự án Vũng Tàu Paradise của Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise từ 07/6/2018 đến 31/12/2020 với số tiền là 631.554.640.517 đồng. Căn cứ mà Chi Cục thuế Khu vực Vũng Tàu Côn Đảo dựa vào để xác định số tiền nêu trên là Thông báo số 366 ngày 17/9/2020 của Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII. 

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc Chi Cục Thuế Vũng Tàu Côn Đảo tính tiền sử dụng đất với mục đích thương mại, dịch vụ cho toàn bộ 220ha của Công ty Liên doanh đầu tư vào dự án khu văn hóa thể thao và du lịch mà không xem xét tính tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất là không có cơ sở và chưa phù hợp với pháp luật hiện hành.

Trong suốt thời gian đang xin các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để gia hạn giấy chứng nhận đầu tư thì Công ty Liên doanh chỉ đang tạm quản lý đề giữ gìn tài sản đã đầu tư, phần diện tích còn lại chủ yếu là đất cây xanh  và công cộng không kinh doanh.

6DEFBE65-B0DB-4D1D-9385-E57683117FDB

Biên bản xác minh hiện trạng sử dụng đất của Sở TNMT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại dự án Vũng Tàu Paradise.

Doanh nghiệp này đề nghị cần xem xét lại hiện trang sử dụng đất đề trên cơ sở đó áp dụng tính tiền thuê đất, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư cũng như tuân thủ các quy định hiện hành quy định về thu tiền thuê đất. Tuy nhiên các kiến nghị của công ty không được xem xét, và sau đó Chi Cục thuế Vũng Tàu Côn Đảo cũng như Cục thuế tỉnh ban hành các Quyết định phong tỏa tài khoản, phong tỏa hóa đơn của công ty, gây tổn thất nghiêm trọng cho công ty trong điều kiện khó khăn như hiện nay.

Trả lời Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise ngày 16/9/2022, trong văn bản số 353, Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII nêu rõ: Tại thời điểm kiểm toán, do không có thông tin về diện tích từng loại đất thực tế đang dùng vào mục đích kinh doanh sau ngày 7/6/2018, Công ty cũng tự xác định có 2 ha đất thương mại dịch vụ và phần đất sân golf vẫn tiếp tục hoạt động sau thời điểm này, nên căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số/2014 và cơ cấu sử dụng đất trong Quyết định cho thuê đất của UBND Tỉnh để tạm tính tiền thuê đất trong giai đoạn từ 8/6/2018 đến 31/12/2019 là 329.740,23 triệu đồng. Đồng thời, do số tiền thuê đất nêu trên chỉ là tạm tính, nên trong BCKT và Thông báo số 366 ngày 17/9/2020, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu “chỉ đạo Cục Thuế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định chính xác cơ cấu sử dụng đất theo thực tế từ sau thời điểm kết thúc Hợp đồng thuê đất (25 năm) để tổ chức truy thuy nộp ngân sách nhà nước tiền thuê đất theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước”.

​Như vậy, căn cứ vào kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan Thuế phải phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xác định chính xác diện tích từng loại đất thực tế đang sử dụng vào mục đích kinh doanh sau thời điểm 8/7/2018, trên cơ sở đó tính toán chính xác tiền thuê đất phải nộp và ra thông báo nộp theo quy định. Tuy nhiên Chi Cục Thuế Vũng Tàu Côn Đảo cũng như Sở Tài Nguyên và Môi trường đã bỏ qua căn cứ này, không xem xét đến nguyện vọng hợp pháp của Công ty, từ đó ban hành các quyết định phong tỏa tài khoản, phong tỏa hóa đơn gây ra các tổn thất lớn cho công ty trong điều kiện kinh doanh vô cùng khó khăn như hiện nay. 

Ngày 22/9/2022, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có công văn số 8688 gửi Sở Tài nguyên và Môi trườngđề nghị phối hợp rà soát, xác định chính xác diện tích từng loại đất của Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise đề làm cơ sở xác định tiền thuê đất phải nộp theo hướng dẫn của Kiểm toán nhà nước khu vực XIII.

Ngày 09/05/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các Sở ban ngành có buổi làm việc với Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise cùng các bên liên quan để kiểm tra tình hình sử dụng đất của dự án Khu du lịch Vũng Tàu Paradise. 

Từ các căn cứ trên cho thấy, cơ sở của việc tính tiền thuê đất cho dự án Vũng Tàu Paradise vẫn chưa được thống nhất. Tuy nhiên ngày 11/5/2023, Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu liên tiếp ban hành các văn bản số 2972, số 2972/1, số 2972/2 yêu cầu Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise cung cấp thông tin để “ kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản …”, “ cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi với bên thứ ba…”, “ tình hình sử dụng hóa đơn…”. 

Như vậy cho đến thời điểm hiện tại cơ sở tính tiền thuế đất đối với dự án Vũng Tàu Paradise chưa rõ ràngnên Cục Thuế ban hành các văn bản như nêu trên là hoàn toàn không có cơ sở. Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khẩn trương thu hồi các văn bản nêu trên. Trong thời gian chờ kết quả của việc xác định nghĩa vụ nộp tiền thuê đất của dự án Vũng Tàu Paradise, Cục Thuế tỉnh khẩn trương gỡ bỏ các Quyết định phong tỏa tài khoản và phong tỏa hóa đơn đối với Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise.

Đại diện Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradisecho biết, các quyết định hành chính của ngành Thuế Bà Rịa Vũng Tàu đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo công ty đang xem xét tiến hành các thủ tục khởi kiện vụ việc ra tòa án quốc tế để đòi bồi thường 2 tỷ USD. Tuy nhiên, do hiện nay Chính phủ đang xem xét xử lý kiến nghị của doanh nghiệp nên các thủ tục tố tụng, khởi kiện đang được doanh nghiệp cân nhắc.

🏷 Từ khoá