Chủ đầu tư “cắm” dự án Bãi Cháy huy động 990 tỷ đồng trái phiếu

Chủ đầu tư “cắm” dự án Bãi Cháy huy động 990 tỷ đồng trái phiếu

Để huy động đủ tiền, chủ đầu tư thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, quyền tài sản phát sinh liên quan đến dự án Bãi Cháy …

Công ty Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.

Theo đó, khối lượng phát hành là 9.900 trái phiếu với tổng giá trị 990 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành trong quý III hoặc quý IV năm 2022, kỳ hạn trái phiếu 60 tháng kể từ ngày phát hành.

Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm, đối với các kỳ tính lãi sau thì lãi suất bằng tổng của lãi tham chiếu và biên độ 4%/năm, nhưng không thấp hơn 11%/năm. Lãi suất thanh toán 3 tháng/lần.

Tracodi_the_chap_du_an_bai_chay

Phối cảnh dự án được Tracodi thế chấp để phát hành trái phiếu.

Theo Tracodi, tài sản đảm bảo bao gồm toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sơn Long cùng các quyền, lợi ích, cổ tức và/hoặc các khoản phân chia có liên quan; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan đến dự án Bãi Cháy thuộc sở hữu của Sơn Long (sau khi đủ điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật).

Doanh nghiệp này cam kết sẽ tạo lập biện pháp bảo đảm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Bãi Cháy trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm đủ điều kiện thế chấp theo quy định.

Tracodi giải thích, dự án Bãi Cháy là Khu khách sạn, dịch vụ du lịch tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với quy mô 3,2 ha. Dự án do chính công ty Sơn Long làm chủ đầu tư (được UBND tỉnh chấp thuận từ tháng 9/2016) và đơn vị phát triển dự án là Vinahud (cả Tracodi và Vinahud đều là công ty thành viên thuộc Bamboo Capital).

Theo chứng thư thẩm định giá độc lập, giá trị định giá cổ phần của Công ty Đầu tư và Phát triển Sơn Long tại thời điểm tháng 8 là 22.856 đồng/cổ phần.

Tổng nợ vay cuối quý II của Tracodi là 1.487 tỷ đồng (bao gồm 500 tỷ đồng trái phiếu và còn lại vay ngân hàng). Bên cạnh đó, Tracodi còn phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật hiện nay của Tracodi được chuyển từ bà Đoàn Thị Thúy (SN 1965), nhân sự thuộc Mai Linh Group của đại gia Hồ Huy, sang cho bà Phạm Thị Điệp (SN 1980).