Chính phủ đồng ý bổ sung vốn Nhà nước gần 7.000 tỷ đồng cho VietinBank

Chính phủ đồng ý bổ sung vốn Nhà nước gần 7.000 tỷ đồng cho VietinBank

Thủ tướng phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VietinBank.

VietinBank đã thông qua phương án phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 28,8%. 

Thủ tướng phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn Nhà nước tại VietinBank (HoSE: CTG). Theo quyết định, ngân hàng sẽ được bổ sung hơn 6.977 tỷ đồng theo tờ trình của Ngân hàng Nhà nước để duy trì tỷ lệ sở hữu của Nhà nước.

Vốn bổ sung từ nguồn cổ tức cho cổ đông Nhà nước, thông qua việc VietinBank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế sau trích lập các quỹ năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 sau trích lập các quỹ, chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

Cuối năm 2020, VietinBank được thông qua phương án phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 28,8% từ các nguồn vốn nói trên. 

VietinBank được chấp thuận phương án tăng vốn.
 
 

Tại phiên họp thường niên năm 2021, ngân hàng được thông qua phương án chia cổ tức 2020 bằng tiền mặt và cổ phiếu, trong đó dự kiến chia bằng tiền mặt tỷ lệ 5%, phần còn lại sẽ chia bằng cổ phiếu tỷ lệ 12% trong trường hợp đã tăng vốn điều lệ từ cổ tức 2017-2018 hoặc 17% trường hợp chưa hoàn thành.

Cổ tức năm 2021 sẽ thực hiện theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và báo cáo cổ đông sau.

Kết thúc phiên 24/5, cổ phiếu CTG của VietinBank tăng 6,1% lên 51.200 đồng/cp, cao hơn 25% so với đầu tháng 5. Vốn hóa ngân hàng đạt 190.638 tỷ đồng, vượt qua Vinamilk và lọt vào top 5 trên thị trường.

Theo Người Đồng Hành

https://ndh.vn/ngan-hang/chinh-phu-dong-y-bo-sung-von-nha-nuoc-gan-7-000-ty-dong-cho-vietinbank-1291733.html