CC1 hủy niêm yết trên HOSE

CC1 hủy niêm yết trên HOSE

HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCoM: CC1) vừa thống nhất hủy bỏ kế hoạch đăng ký niêm yết cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Cổ phiếu CC1 được đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM từ năm 2017 đến nay. ĐHĐCĐ thường niên 2022 đã thông qua kế hoạch chuyển sàn từ UPCoM sang niêm yết chính thức trên HOSE, thời gian dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết trong năm 2022.

CC1 cho biết sẽ chọn thời điểm thích hợp trong năm 2022 để tiếp tục triển khai việc đăng ký niêm yết cổ phiếu nêu trên và thông báo với cổ đông.

Trên thị trường, giá cổ phiếu CC1 đang giao dịch quanh mức 17,100 đồng/cp (kết phiên 13/07).

Quý 1/2022, CC1 ghi nhận doanh thu 1,175 tỷ đồng, giảm 9.2% so với cùng kỳ năm trước; nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 16.48 tỷ đồng, tăng 308.2% so cùng kỳ.