cát-sê

Hồ Văn Cường nhận cát-sê 200 triệu đồng một show

Hồ Văn Cường nhận cát-sê 200 triệu đồng một show


Đại diện truyền thông của nam ca sĩ Hồ Văn Cường xác nhận, mức cát-sê của anh hiện tại...