Cao Lãnh

Nhiều bất động sản của ông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh bị đấu giá

Nhiều bất động sản của ông Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh bị đấu giá


Tài sản gồm 8 lô đất tại TP Cao Lãnh, Đồng Tháp của Tập đoàn Thiên Thanh và ông Phạm Công...