Cảnh cáo Chủ tịch HĐTV Vinaconmin Lê Minh Chuẩn

Cảnh cáo Chủ tịch HĐTV Vinaconmin Lê Minh Chuẩn

UBKT Trung ương quyết định cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và hàng loạt cán bộ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

Tại kỳ họp thứ 16 diễn ra 3 ngày qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và một số cá nhân ở Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (tập đoàn).

UBKT Trung ương nhận định, Ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Hội đồng thành viên, một số cán bộ lãnh đạo tập đoàn và đơn vị cấp dưới vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh, đầu tư một số dự án, trong quản lý, khai thác than tại tỉnh Quảng Ninh; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, một số bị xử lý hình sự.

B20DEEAE-D236-48FA-84DB-1D45BD8F3552

Chủ tịch HĐTV Vinaconmin Đoàn Minh Chuẩn
Những vi phạm nêu trên, theo cơ quan kiểm tra cao nhất của Đảng, đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến kết quả sản xuất, kinh doanh, đến uy tín của tổ chức đảng và tập đoàn.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, UBKT Trung ương quyết định cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

UBKT Trung ương quyết định cảnh cáo ông Lê Minh Chuẩn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; ông Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Ngọc Cơ - Phó Tổng Giám đốc, nguyên Đảng ủy viên Tập đoàn.

Ông Phan Xuân Thủy, Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn bị khiển trách.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo, xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vi phạm nêu trên.

Cũng tại kỳ họp, sau khi xem xét kết quả giám sát tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, UBKT Trung ương kết luận bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cán bộ trong Thường trực Tỉnh ủy tỉnh này đã có những vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng đất đai.  

UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cán bộ trong Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

UBKT Trung ương cũng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, UBKT Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng trên còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng và việc quản lý, sử dụng tài chính của Đảng.

Ngoài ra, UBKT Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái phát huy ưu điểm, đồng thời kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, sớm khắc phục, sửa chữa những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra; yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho ý kiến vào các dự thảo quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp và Quy định về xin lỗi và bồi thường quyền lợi đối với đảng viên do bị kỷ luật oan.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và quyết định một số nội dung quan trọng khác.