Cần Thơ: Dự án Thiên Quân Marina Plaza chưa hoàn thiện thủ tục đất đai

Cần Thơ: Dự án Thiên Quân Marina Plaza chưa hoàn thiện thủ tục đất đai

Đây là thông tin được Sở Xây dựng TP Cần Thơ chỉ rõ trong văn bản phản hồi chủ đầu tư dự án Thiên Quân Marina Plaza.

Sở Xây dựng TP Cần Thơ đã có văn bản số 2515/SXD-QLXD về việc phúc đáp công văn số 11/TQ-MP.2022 ngày 22/4/2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Quân Marina Plaza Cần Thơ về việc thông báo khởi công xây dựng công trình (giai đoạn 1 phần cọc và phần móng của hạng mục Toà tháp đôi thuộc dự án Căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân - Marina Plaza.

Văn bản 2515 cho biết, dự án căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân - Marina Plaza có công trình cấp I, sử dụng vốn khác, thuộc danh mục công trình ảnh hưởng đến an toàn, lợi ích cộng đồng được quy định tại Phụ lục X của Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ. Theo Điểm a, Khoản 4 Điều 36 của Nghị định này, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì công trình phải được Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở.

du_an_thien_quan_marina__plaza

Chưa hoàn thiện thủ tục nhưng dự án Thiên Quân Marina Plaza vẫn được chủ đầu tư thi công và mở bán.

Theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương theo quy định tại Khoản c Điểm 2 Điều 106 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi bổ sung tại điểm e Khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng năm 2020 “Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 3 ngày làm việc”.

Ngoài ra, việc khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư phải đảm bảo quy định tại điều 107 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14. Đồng thời, dự án Chung cư Căn hộ cao cấp Thiên Quân - Marina Plaza phải hoàn chỉnh các thủ tục đất đai theo đúng quy định của Luật Đất đai trước khi khởi công xây dựng công trình.

Được biết, Sở Xây dựng không cấp phép xây dựng giai đoạn 1 phần cọc và phần móng tại vị trí giao giữa trục 8, trục D của mặt bằng cọc tỷ lệ 1/100 và tại vị trí giao giữa trục 16, trục E của mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 được thể hiện trong hồ sơ bản vẽ xin phép xây dựng (do chủ đầu tư chưa thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật).

Bởi vậy, Sở Xây dựng yêu cầu Thiên Quân - Marina Plaza phải hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt của toàn bộ dự án theo đúng quy định của Luật Xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các nội dung khác nêu tại Quyết định 504/QĐ-UBND ngày 4/3/2021 của UBND TP. Cần Thơ; Công văn thẩm định số 04/HĐXD-DA ngày 5/2/2022 của Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng để đảm bảo đồng bộ của toàn dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi chủ đầu tư dự án Căn hộ Chung cư cao cấp Thiên Quân - Marina Plaza hoàn thiện các nội dung nêu trên, Sở Xây dựng sẽ xem xét cấp phép xây dựng cho toàn dự án theo đúng quy định.

Trước khi dự án hoàn thiện hồ sơ pháp lý thì  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Quân Marina Plaza đã tiến hành thu 200 triệu đồng với mỗi khách hàng có nhu cầu mua căn hộ tại dự án Thiên Quân Marina Plaza với hình thức “Đơn đề nghị đăng ký nguyện vọng đặt mua căn hộ chung cư Thiên Quân - Marina Plaza”.

Điều đáng nói “Đơn đề nghị đăng ký nguyện vọng đặt mua căn hộ chung cư Thiên Quân - Marina Plaza” được tiến hành khi chưa có giấy phép xây dựng phần móng.