Cán bộ BIDV làm thành viên HĐQT DongABank

Cán bộ BIDV làm thành viên HĐQT DongABank

Kể từ ngày 14/09/2022, ông Nguyễn Ngọc Tâm, sinh năm 1965, giữ chức danh Thành viên HĐQT DongABank.

Được biết, ông Nguyễn Ngọc Tâm từng công tác tại Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHB) từ năm 1999 đến khi ngân hàng sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

DongABank

Đầu tháng 8/2022, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ định ông Nguyễn Thanh Tùng, thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc DongABank giữ chức Chủ tịch DongABank. Ông Nguyễn Thanh Tùng được chỉ định vào vị trí Chủ tịch DongABank thay ông Võ Minh Tuấn, người được Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

HĐQT DongABank hiện nay gồm có 5 thành viên là ông Nguyễn Thanh Tùng làm Chủ tịch HĐQT, các thành viên bao gồm ông Trần Văn Đình (tham gia tháng 6/2010), ông Nguyễn Đình Trường (tháng 6/2010), ông Huỳnh Phương (tháng 4/2019) và mới nhất là ông Nguyễn Ngọc Tâm.

Riêng ông Cao Sĩ Kiêm là thành viên HĐQT nhưng đã có đơn xin từ nhiệm và được HĐQT đồng ý, đang chờ ĐHĐCĐ gần nhất thông qua.

DongABank có vốn điều lệ 5,000 tỷ đồng, được đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt bởi Ngân hàng Nhà nước từ năm 2015 đến nay.