Cam Lâm

Khánh Hòa tạm dừng biến động 2.385 thửa đất ở Cam Lâm

Khánh Hòa tạm dừng biến động 2.385 thửa đất ở Cam Lâm


Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu huyện Cam Lâm thực hiện việc khắc phục hậu quả sai phạm trong công...

Khánh Hòa thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm

Khánh Hòa thông qua đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm


HĐND Khánh Hòa đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam...

Khánh Hòa sắp có khu đô thị sân bay Cam Lâm

Khánh Hòa sắp có khu đô thị sân bay Cam Lâm


Cam Lâm sẽ trở thành đô thị hạt nhân vùng, cùng với thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, khu...