Cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Quốc hội thông qua việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV và phê chuẩn đề nghị cách chức bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Kết quả kiểm phiếu về nội dung đề nghị phê chuẩn cách chức bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long vào sáng 7/6 có 473/479 đại biểu có mặt tán thành, chiếm tỉ lệ 98,79% trên tổng số đại biểu có mặt, 94,79% trên tổng số đại biểu Quốc hội.

Có 6 đại biểu không tán thành đề nghị phê chuẩn cách chức bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long, chiếm 1,25% tổng số đại biểu có mặt, 1,2% tổng số đại biểu Quốc hội.

Về kết quả kiểm phiếu bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Thanh Long, có 471/479 đại biểu tán thành, đạt tỉ lệ 98,33% trên tổng số đại biểu có mặt, 94,39% trên tổng số đại biểu Quốc hội.

bo_truong_bo_y_te_nguyen_thanh_long

Ông Nguyễn Thanh Long.

Có 8 đại biểu không tán thành bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Nguyễn Thanh Long, chiếm tỉ lệ 1,67% tổng số đại biểu có mặt, 1,6% trên tổng số đại biểu Quốc hội.

Sau khi kết quả được công bố, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày dự thảo các nghị quyết về việc bãi nhiệm và phê chuẩn cách chức đối với ông Nguyễn Thanh Long. Các đại biểu Quốc hội sau đó đã biểu quyết thông qua các nghị quyết này.

Tại hội nghị bất thường chiều 6/6, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định khai trừ Đảng với ông Nguyễn Thanh Long, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng "khẩn trương xem xét, xử lý kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật Đảng".

Theo kết luận của Bộ Chính trị, cùng với ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Thanh Long bị xác định "suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước...".

Được biết, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Phó bí thư Ban cán sự Đảng, bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế, được giao tạm thời điều hành Bộ Y tế từ ngày 7/6.