các gói thầu Vinacomin

Công ty Quang Minh: 'Siêu nhà thầu' than khoáng sản đất Quảng Ninh, đối tác 'ruột' của Vinacomin

Công ty Quang Minh: 'Siêu nhà thầu' than khoáng sản đất Quảng Ninh, đối tác 'ruột' của Vinacomin


Các gói thầu do phía Vinacomin tổ chức mời thầu với sự tham gia của Công ty Quang Minh thường có...