BSI sắp bán cổ phần cho Tài chính Hana Hàn Quốc

BSI sắp bán cổ phần cho Tài chính Hana Hàn Quốc

BSI sẽ chào bán tối đa 65.7 triệu cổ phiếu, tương đương

54.07% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, ốn điều lệ dự kiến tăng từ 1,221 tỷ đồng lên 1,878 tỷ đồng.

HĐQT của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC, HOSE: BSI) vừa thông qua nội dung mua bán cổ phần đối với nhà đầu tư chiến lược, Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Hana (HFI). Theo đó, ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty ký thỏa thuận với đối tác HFI.

ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của BSI đã thông qua phương án chào bán cho cổ đông chiến lược. Doanh nghiệp sẽ chào bán tối đa 65.7 triệu cổ phiếu, tương đương 54.07% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1,221 tỷ đồng lên 1,878 tỷ đồng. Hình thức phát hành là chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, sau phát hành tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược tối đa là 35%.

chung_khoan_bsc

Sau khi mua cổ phiếu và trở thành cổ đông sở hữu từ 10% vốn trở lệ của BSI, nhà đầu tư chiến lược và người liên quan không được sở hữu trên 5% vốn tại công ty chứng khoán khác tại Việt Nam. Nhà đầu tư chiến lược này phải cam kết hợp tác với BSI trong thời gian ít nhất 3 năm.

Được biết, BSI đang trong quá trình đàm phán là Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hana, địa chỉ tại Seoul, Hàn Quốc - thành viên Tập đoàn Tài chính Hana. Một thành viên khác của tập đoàn này, KEB Hana Bank là cổ đông lớn nắm 15% vốn BIDV - ngân hàng mẹ BSI. Như vậy, có vẻ hai bên đã đi đến thỏa thuận cuối cùng.

Nguồn vốn huy động dùng để bổ sung vốn cho nghiệp vụ ký quỹ, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành… và đầu tư nâng cấp nền tảng giao dịch. Thời gian thực hiện trong năm 2021-2022.