bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Đặng Quốc Khánh làm bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ông Đặng Quốc Khánh làm bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường


Ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang được Quốc hội phê chuẩn làm bộ trưởng Bộ...