Bộ Tài chính tính sửa Luật thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính tính sửa Luật thuế thu nhập cá nhân

Ngoài việc điều chỉnh Luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính cũng lấy ý kiến để sửa 5 luật thuế khác

Theo đó, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương và Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam về việc nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi 6 Luật thuế, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, thuế xuất nhập khẩu, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế tài nguyên.

thue_thu_nhap_ca_nhan

Đề xuất này căn cứ theo Kế hoạch số 81 của Ủy ban thương vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tại Quyết định số 2114/2021, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, rà soát các Luật thuế, báo cáo Chính phủ.

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan được lấy kiến rà soát, đánh giá góp ý sửa đổi các nội dung trong Luật thuế thu nhập cá nhân. Bao gồm đối tượng nộp thuế; thu nhập chịu thuế; thu nhập được miễn thuế; cơ sở tính thuế và phương pháp xác định số thuế phải nộp; thuế suất; giảm trừ gia cảnh và nhóm vấn đề khác.

Bộ Tài chính đề xuất các bộ, ngành, địa phương có ý kiến cần tổng hợp xem có bao nhiêu nội dung cấp thiết cần sửa đổi ngay trong năm 2022 theo hình thức Luật sửa đổi, bổ sung nhiều Luật và bao nhiêu nội dung chưa cấp thiết và sẽ sửa đổi khi sửa đổi Luật thuế thu nhâp cá nhân tổng thể.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng kiến nghị rà soát các nội dung trong Luật thuế bảo vệ môi trường, gồm đối tượng chịu thuế; đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; số lượng hàng hoá tính thuế; biểu khung thuế; việc khai, tính, nộp và hoàn thuế.