BIDV lãi trước thuế 23,058 tỷ đồng

BIDV lãi trước thuế 23,058 tỷ đồng

Giảm 19% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong năm 2022 giúp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) thu được 23,058 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 70% so với năm trước.

Hoạt động chính của BIDV trong năm 2022 mang về gần 56,064 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 20% so với năm trước.

Kinh doanh ngoại hối cũng giúp BIDV thu được hơn 3,140 tỷ đồng tiền lãi, tăng 66%. Mua bán chứng khoán đầu tư thu được số lãi gần 259 tỷ đồng, tăng 25%.

Chiều ngược lại, lãi từ hoạt động dịch vụ giảm 14% còn gần 5,659 tỷ đồng; lãi từ hoạt động khác giảm 32%, còn 4,212 tỷ đồng. Mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ gần 32 tỷ đồng, trong khi năm trước có lãi hơn 586 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 47,045 tỷ đồng, chỉ tăng 9%; cộng với việc giảm 19% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích gần 23,988 tỷ đồng, BIDV báo lãi trước thuế tăng 70% so với năm trước, thu được gần 23,058 tỷ đồng.

no_xau_bidv

Năm 2022, BIDV đặt mục tiêu đạt 20,600 tỷ đồng lãi trước thuế, như vậy Ngân hàng đã vượt 12% kế hoạch.

Quy mô tổng tài sản vào cuối năm 2022 tăng 20% so với đầu năm, đưa BIDV trở thành ngân hàng có tổng tài sản cao nhất hệ thống, vượt 2.12 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN tăng 63% (111,418 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác tăng 82% (203,435 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 12% (1.52 triệu tỷ đồng)…

Ở phần nguồn vốn, tiền gửi khách hàng chỉ tăng 7% so với đầu năm, lên mức hơn 1.47 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, tiền gửi của TCTD khác gấp 2.4 lần (138,312 tỷ đồng), phát hành giấy tờ có giá tăng 28% (157,051 tỷ đồng)…

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tính đến ngày 31/12/2022 ghi nhận 17,622 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Trong đó, tăng mạnh nhất là nợ có khả năng mất vốn. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay từ mức 1% đầu năm tăng lên 1.16%.