BIDV lãi hơn 11.000 tỷ đồng trong quý 2

BIDV lãi hơn 11.000 tỷ đồng trong quý 2

Tính đến hết quý II/2022, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đạt 11.084 tỷ đồng, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 53,8% kế hoạch năm.

Chênh lệch thu chi hợp nhất đạt 24.856 tỷ đồng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2021. Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản hợp nhất của BIDV đạt trên 1,98 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% so với đầu năm.

Hết quý II, tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt trên 1,54 triệu tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt trên 1,48 triệu tỷ đồng, tăng 9,5% so với đầu năm, tăng trưởng cao hơn so với mức thực hiện cùng kỳ các năm trước.

bidv

Theo BIDV, chất lượng tín dụng được cải thiện tích cực so với đầu năm khi tỷ lệ nợ xấu theo quy định là 0,83%, đảm bảo theo định hướng điều hành. Tỷ lệ trang trải nợ xấu riêng ngân hàng đạt 279%, mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong năm nay, BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 20.600 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2022-2025, tổng tài sản của ngân hàng dự kiến tăng trưởng bình quân 8%-12%; dư nợ cuối kỳ tăng 8%-12,5%; huy động vốn tăng trưởng 8%-13%; lợi nhuận trước thuế tăng 19-26%; tỷ nệ nợ xấu dưới 1,5%.