BIDV dự kiến tăng vốn lên hơn 61.200 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 12%

BIDV dự kiến tăng vốn lên hơn 61.200 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 12%

Ngoài việc tăng vốn, BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 20.600 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ.

Nhiều nội dung quan trọng đã được thảo luận tại đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID)  vào sáng 29/4.

Theo đó, năm 2022, BIDV  đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 20.600 tỷ đồng, đảm bảo phù hợp với diễn biến của thị trường, năng lực của BIDV trước tác động của dịch COVID-19 và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Trong giai đoạn 2022-2025, tổng tài sản của ngân hàng dự kiến tăng trưởng bình quân 8-12%. Dư nợ cuối kỳ tăng 8-12,5%. Huy động vốn tăng trưởng 8-13%. Lợi nhuận trước thuế tăng 19-26%. ROE đạt trên 12,5% trong cả giai đoạn.

BIDV dự kiến tăng vốn thêm 10.623 tỷ đồng lên 61.208 tỷ đồng (tăng 21% so với năm 2021) trong năm 2022 thông qua hai phương án.

Cụ thể, BIDV tăng vốn điều lệ 2022, sẽ phát hành hơn 607 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ chia cổ tức là 12%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ nhận được 12 cổ phiếu phát hành thêm.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III và quý IV/2022, trên cơ sở phê duyệt của cơ quan nhà nước có thầm quyền.

BIDV sẽ chào bán thêm hơn 455 triệu cổ phiếu bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ, tỷ lệ phát hành dự kiến là 9%. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2022-2023, thời điểm cụ thể giao HĐQT quyết định sau khi có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Ngân hàng này cũng trình cổ đông thông qua việc niêm yết các trái phiếu không phải là trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền BIDV phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ 1/1/2022 đến ngày hoàn thành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

co_nen_gui_tien_vao_bidv

Tại kỳ họp, Chủ tịch HĐQT Phan Đức Tú đề nghị ĐHĐCĐ tại kỳ họp này bầu 10 thành viên HĐQT, trong đó có một thành viên HĐQT đại diện Hana Bank tại BIDV và một Thành viên HĐQT độc lập.

Ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2017-2022 không còn đủ điều kiện để tiếp tục giữ chức vụ Thành viên HĐQT độc lập trong nhiệm kỳ mới theo quy định tại điều 50 Luật các tổ chức tín dụng.

HĐQT BIDV nhiệm kỳ mới 2022-2027 bao gồm ông Phan Đức Tú, ông Lê Ngọc Lâm, bà Nguyễn Thị Thu Hương, ông Trần Xuân Hoàng, bà Phan Thị Chinh, ông Ngô Văn Dũng, ông Phạm Quang Tùng, ông Lê Kim Hoà, ông Yoo Je Bong và ông Nguyễn Văn Thạnh.