Becamex IDC tính vay 4.640 tỷ đầu tư KCN Cây Trường

Becamex IDC tính vay 4.640 tỷ đầu tư KCN Cây Trường

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC - Mã: BCM) vừa phê duyệt chủ trương thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Cây Trường tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, tiến độ xây dựng dự án dự kiến thực hiện từ năm 2022 đến 2026 và cho thuê cơ sở hạ tầng giai đoạn 2022 - 2030.

Dự án KCN Cây Trường có quy mô 700 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.259 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có chiếm 15% (tức gần 819 tỷ đồng) và vốn vay chiếm 85% (khoảng 4.640 tỷ đồng).

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2022, Becamex IDC đã thông qua kế hoạch vay vốn tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong năm với tổng giá trị là 8.750 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn trung - dài hạn cho dự án KCN Cây Trường là 100 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý I/2022, Becamex IDC đi vay tổng cộng 15.752 tỷ đồng, chiếm khoảng 30% tổng tài sản, trong đó gần 10.400 tỷ là đến từ kênh trái phiếu.