bầu Đức mời cổ đông tham quan dự án

Hoàng Anh Gia Lai lãi 3,8 tỷ một ngày

Hoàng Anh Gia Lai lãi 3,8 tỷ một ngày


Tháng 11, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) ghi nhận doanh thu thuần 450 tỷ đồng, giảm gần 4% và lãi sau...