Bầu Đức công bố tin vui với cổ đông

Bầu Đức công bố tin vui với cổ đông

Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) Đoàn Nguyên Đức vừa có thư thông báo tin vui tới cổ đông. Ông bầu phố núi cho biết doanh thu nửa đầu năm cuả HAGL đạt 1.867 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. 

Theo đó, ngành chăn nuôi đóng góp 439 tỷ đồng, ngành cây ăn trái 1.094 tỷ đồng và ngành phụ trợ 334 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 531 tỷ đồng, thực hiện 47% kế hoạch năm và gấp nhiều lần con số 8,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

hagl

Doanh nghiệp cho biết giá xuất khẩu chuối rơi vào chu kỳ thấp nhất trong năm chỉ còn bình quân 6,5 USD/thùng đến 8,5 USD/thùng kéo dài hơn 2 tháng gần đây và giá bán heo bình quân dao động từ 53.000 đồng/kg đến 55.000 đồng/kg, quanh mức giá lập kế hoạch tại thời điểm đầu năm.

HAGL đã bán 82.529 con heo thịt và 109.807 tấn trái cây (gồm chuối xuất khẩu 81.569 tấn và chuối cho sản xuất thức ăn gia súc 28.238 tấn).

Riêng quý II, HAGL dự kiến doanh thu đạt 1.064 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 273 tỷ đồng; lần lượt gấp 2 và 3,1 lần cùng kỳ năm trước.

HAGL dự báo từ nay đến cuối năm, giá bán chuối đi vào chu kỳ cao nhất trong năm (khoảng tháng 9 trở đi). Giá bán heo tiếp tục tăng cao, hiện tăng 20% so với mức lập kế hoạch và sản lượng heo xuất bán dự kiến gấp đôi so với đã tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm. Do vậy, công ty dự kiến sớm đạt kế hoạch năm đề ra, thậm chí vượt kế hoạch từ 20-30%.