bất động sản Cam Lâm

Khánh Hòa sắp có khu đô thị sân bay Cam Lâm

Khánh Hòa sắp có khu đô thị sân bay Cam Lâm


Cam Lâm sẽ trở thành đô thị hạt nhân vùng, cùng với thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, khu...