Bất chấp dịch bệnh, 6 tháng đầu năm 2021, GDP tăng trưởng 5,64%

Bất chấp dịch bệnh, 6 tháng đầu năm 2021, GDP tăng trưởng 5,64%

Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, GDP tăng 5,64%, cao hơn tốc độ tăng 1,82% của 6 tháng đầu năm 2020...

Tốc độ tăng GDP quý 2 và 6 tháng đầu năm qua các năm.

Sáng 29/6, Tổng cục Thống kê công bố số liệu thống kê Kinh tế – Xã hội quý II và 6 tháng năm 2021. Theo số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê cho thấy, GDP quý II tăng 6,61% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cao hơn tốc độ tăng 0,39% của quý II/2020, nhưng thấp hơn tốc độ tăng 6,73% của quý II các năm 2018 và 2019.

Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 5,64%, cao hơn tốc độ tăng 1,82% của 6 tháng đầu năm 2020 nhưng thấp hơn tốc độ tăng 7,05% và 6,77% của cùng kỳ năm 2018 và 2019.

Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù dịch Covid-19 bùng phát tại một số địa phương trên cả nước từ cuối tháng Tư nhưng GDP 6 tháng đầu năm 2021 vẫn tăng trưởng 5,64% cho thấy sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự chung sức, đồng lòng của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và lực lượng tuyến đầu chống dịch để kiểm soát dịch bệnh, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế 6 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,82% so với cùng kỳ năm trước (đóng góp 8,17% vào mức tăng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,36% (đóng góp 59,05%).

Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 11,42%. Khu vực dịch vụ tăng 3,96% (đóng góp 32,78%), trong đó các ngành dịch vụ thị trường như: bán buôn và bán lẻ tăng 5,63%. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 9,27%.

Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2021, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 12,15%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,61%; khu vực dịch vụ chiếm 41,13%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,11% (cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2020 là: 14,16%; 33,51%; 41,99%; 10,34%).

Về sử dụng GDP 6 tháng đầu năm 2021, tiêu dùng cuối cùng tăng 3,56% so với cùng kỳ năm 2020; tích lũy tài sản tăng 5,67%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 24,05%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 22,76%.

Theo Giáo dục và Thời đại

https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/bat-chap-dich-benh-6-thang-dau-nam-2021-gdp-tang-truong-564-fzBAqtznR.html