Bảo hiểm Bảo Việt tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng

Bảo hiểm Bảo Việt tăng vốn điều lệ lên 2.600 tỷ đồng

Vốn điều lệ của Bảo hiểm Bảo Việt đã tăng từ 2.300 tỷ đồng lên 2.600 tỷ đồng, qua đó tăng cường năng lực tài chính để cung cấp dịch vụ sản phẩm bảo hiểm cho các dự án lớn cũng như khả năng cam kết, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

Bảo hiểm Bảo Việt, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trực thuộc Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH-HoSE), vừa thông báo đã nâng vốn điều lệ từ 2.300 tỷ đồng lên 2.600 tỷ đồng. Qua đó, Bảo hiểm Bảo Việt tăng cường năng lực tài chính để cung cấp dịch vụ sản phẩm bảo hiểm cho các dự án lớn cũng như khả năng cam kết, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng; đảm bảo hiệu quả cao trong công tác quản trị rủi ro.

Việc tăng vốn điều lệ cũng nằm trong chiến lược kinh doanh 2016-2020 và những năm tiếp theo nhằm mở rộng thị trường, phát triển hoạt động kinh doanh một cách vững mạnh hơn nữa.

Bảo hiểm Bảo Việt hiện có mạng lưới lớn nhất trong nhóm các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ với 3.000 nhân viên, gần 30.000 đại lý, gần 80 công ty thành viên và gần 700 phòng bảo hiểm khu vực.

Hiện đây cũng là doanh nghiệp giữ thị phần số 1 thị trường phi nhân thọ với doanh thu doanh thu phí bảo hiểm hơn 4.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, chiếm 21,2% thị phần. Tỷ lệ tăng trưởng cũng cao gần gấp đôi so với thị trường.

Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục giữ ngôi đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ

Theo báo cáo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục tăng trưởng ổn định với mức tăng 12% so với cùng kỳ 2017, tổng doanh thu ước đạt hơn 22.000 tỷ đồng, bồi thường trên 9.000 tỷ đồng, dự phòng bồi thường hơn 4.000 tỷ đồng.

Các nghiệp vụ chính của Bảo hiểm Bảo Việt đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trên thị trường như Bảo hiểm Xe Cơ giới, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm tai nạn, Bảo hiểm Tài sản cũng đạt mức tăng trưởng đáng ghi nhận.

Ngay từ những ngày đầu năm 2018, Bảo hiểm Bảo Việt đã tập trung nâng cao tính hiệu quả các hoạt động kinh doanh thông qua việc tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp công nghệ mới 4.0 không chỉ trong công tác bán hàng, quản lý nghiệp vụ, quản lý bồi thường/ thanh toán, kiểm soát dữ liệu khách hàng; mà còn trong việc tương tác với khách hàng để mang lại sự thuận tiện cao nhất.

Đồng thời, nhiều sản phẩm bảo hiểm mới cũng được Bảo hiểm Bảo Việt ra mắt, có quyền lợi tối ưu về việc khám chữa bệnh, bảo lãnh tại các bệnh viện trong nước và quốc tế.

Theo Người Đồng Hành