Bảng lãi suất ngân hàng BIDV tháng 6/2020

Bảng lãi suất ngân hàng BIDV tháng 6/2020

Lãi suất Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đầu tháng 6/2020 có sự điều chỉnh giảm nhẹ tại hầu hết các kì hạn.

Biểu lãi suất Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đầu tháng 6/2020 có sự điều chỉnh giảm nhẹ tại hầu hết các kì hạn. Trong đó, lãi suất huy động cao nhất hiện nay là 6,5%/năm áp dụng đối với các kì hạn từ 364 ngày và 12 tháng trở lên.

Lãi suất tiền gửi có kì hạn từ 1 tháng tại ngân hàng BIDV dao động trong khoảng từ 4%/năm đến 6,5%/năm. Cụ thể, các khoản tiền gửi có kì hạn 1 tháng và 2 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất là 4%/năm, giảm 0,3 điểm % so với thời điểm đầu tháng 5/2020.

 

 Theo Đô Thị Mới/Reatimes.vn

http://dothi.reatimes.vn/bang-lai-suat-ngan-hang-bidv-thang-6-2020-20200602103910650.html