Bamboo Capital chi 129 tỷ đồng mua trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu TCD

Bamboo Capital chi 129 tỷ đồng mua trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu TCD

Công ty Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa công bố Nghị quyết HDDQT thông qua việc nhận chuyển nhượng 128.750 trái phiếu của công ty con - Tracodi (HoSE: TCD) với giá 128,75 tỷ đồng.

Theo đó, đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền, mã TCD-CB2020. Tracodi hoàn thành đợt chào bán vào ngày 22/1/2021.

Đến kỳ chuyển đổi, Bamboo Capital sẽ thực hiện chuyển đổi 100% số trái phiếu nắm giữ thành 10,3 triệu cổ phiếu TCD, giá chuyển đổi 12.500 đồng/cp.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TCD hiện giao dịch vùng 10.800 đồng/cp, giảm 61,4% so với đầu năm và thấp hơn gần 14% so với giá dự kiến chuyển đổi.

Hiện nay Bamboo Capital đang nắm giữ 115,9 triệu cổ phiếu TCD, tương đương 51,54% vốn. Nếu thực hiện chuyển đổi, doanh nghiệp sẽ nâng lên khối lượng sở hữu lên 126,2 triệu đơn vị.

Vào đầu năm 2021, Tracodi đã phát hành 250 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 6%/năm. Sau 1 năm kể từ ngày phát hành, người sở hữu trái phiếu bắt đầu có quyền được chuyển đổi, tối đa 3 năm kể từ ngày phát hành bắt buộc phải chuyển đổi hết.

Bên cạnh đó, Tracodi còn 1 khoản vay trái phiếu 500 tỷ đồng kỳ hạn 3 năm đáo hạn vào 24/12/2024. Lãi suất cố định cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên 11,5%/năm và các kỳ tiếp theo thả nổi theo lãi suất tiền gửi 12 tháng cộng biên độ 5%/năm. Kỳ tính lãi 6 tháng 1 lần. Doanh nghiệp huy động trái phiếu để nâng cao năng lực, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản.

Tracodi gần đây liên tục công bố thông tin về thoái vốn các khoản đầu tư. Đó là chuyển nhượng toàn bộ 20 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Indoba Trading, tương đương 56,34% vốn; 60 triệu cổ phiếu BCG Land để giảm sở hữu từ 22,5% vốn xuống 9,4% vốn; 700.000 cổ phiếu Công ty xuất khẩu lao động Tracodi và 179.760 cổ phần tại Công ty Băng Dương E&C.

Trái lại, công ty mẹ Bamboo Capital vừa thành lập công ty con mới sở hữu 100% vốn - Công ty TNHH MTV Helios Village vốn 400 tỷ đồng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản; nhận chuyển nhượng 1,3 triệu cổ phiếu Dược phẩm Tipharco, tương đương 21% vốn.