Bac A Bank lãi trước thuế hơn 330 tỷ trong quý I

Bac A Bank lãi trước thuế hơn 330 tỷ trong quý I

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 335 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Tín dụng của Bac A Bank mang về 578 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng hơn 8,9% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng gần 85%, đạt hơn 30 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 30 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 10 tỷ đồng.

Bac A Bank

Các hoạt động chứng khoán đầu tư và hoạt động kinh doanh khác ghi nhận tăng đột biến 361% và 149% so với cùng kỳ. Mảng góp vốn, mua cổ phần mang về hơn 5 tỷ đồng lãi cho ngân hàng.

Trong kỳ, Bac A Bank tăng trích lập dự phòng với chi phí dự phòng tăng 11,5% so với cùng kỳ, đồng thời hoàn nhập hơn 28 tỷ dự phòng rủi ro tín dụng.

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của Bac A Bank tăng gần 4%, lên hơn 133.800 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng đạt 93.975 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ. Tiền gửi của khách hàng tăng 5% lên 101.655 tỷ đồng.

Nợ xấu của Bac A Bank tăng 3,6% trong quý I, đạt 654 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,5% lên 0,6%.