Bà Rịa – Vũng Tàu sắp tăng giá đất

Bà Rịa – Vũng Tàu sắp tăng giá đất

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ điều chỉnh tăng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ và đất nông nghiệp (cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản) tại khu vực đô thị và khu vực nông thôn.

Nguồn tin cho biết, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) báo cáo về việc xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất các loại định kỳ 5 năm (1/1/2020 - 31/12/2014) trên địa bàn tỉnh.

Theo đại diện Sở TNMT, căn cứ các quy định pháp luật, tình hình thực tế của địa phương và ý kiến thống nhất của các sở, ngành, địa phương, Sở này đề xuất điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp (cây lâu năm, cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản) tại khu vực đô thị và khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh tăng bảng giá đất rừng sản xuất, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; điều chỉnh tăng giá đất ở, đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ; điều chỉnh, sửa đổi, hoàn thiện một số nội dung tại Quy định kèm theo Quyết định số 38//2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh.

gia_dat_ba_ria_vung_tau

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở TNMT nêu trên. Ông Thọ cũng đề nghị Sở này trường tiếp thu các ý kiến, bồ sung, hoàn chỉnh dự thảo điều chỉnh Bảng gia đất các loại định kỳ 5 năm, tham mưu UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh.

Vào cuối năm 2019, HĐND tỉnh đã thông qua Tờ trình số 225 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024).

Theo đó, giá đất trên địa bàn tỉnh sẽ được điều chỉnh tăng 10 - 50% so với giá hiện hữu. Việc điều chỉnh giá đất được dự báo sẽ giúp thị trường bất động sản của tỉnh có lợi thế cạnh tranh và giúp tăng thu ngân sách địa phương trong thời gian tới.

Sở TNMT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, giá đất thị trường trên địa bàn tỉnh những năm gần đây đều tăng cao hơn từ 50 - 60% so với bảng giá đất tối đa của tỉnh.

Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (1/1/2020 - 31/12/2024) trên địa bàn tỉnh được xây dựng trên cơ sở kế thừa bảng giá các loại đất năm 2019 và sửa đổi, bổ sung thêm một số qui định nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Do đó, Sở TNMT Bà Rịa - Vũng Tàu đã tham mưu UBND tỉnh này đề xuất phương án điều chỉnh tăng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024).

Có ba nhóm đất chính cần điều chỉnh tăng giá khoảng 10 - 15% so với Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND gồm: Đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất rừng.

Nhóm đất nông nghiệp khu vực đô thị và khu vực nông thôn được áp dụng khung giá đất tối đa theo quy định của Chính phủ.

TP Vũng Tàu sẽ áp dụng khung giá tối đa là 300.000 đồng/m2; TP Bà Rịa được xác định theo tỉ lệ 0,9 khung giá tối đa; thị xã Phú Mỹ áp dụng 0,8 khung giá tối đa; huyện Côn Đảo áp dụng áp dụng 0,7 khung giá tối đa.

Đối với đất ở khu vực đô thị được điều chỉnh tăng 1-2 lần tùy từng khu vực. Riêng huyện Đất Đỏ và huyện Côn Đảo được điều chỉnh tăng 1,2 - 1,8 lần đối với đất ở khu vực đô thị và khu vực nông thôn.

Sở TNMT sau đó đã có văn bản lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương về định hướng xây dựng điều chỉnh Bảng giá đất tại Quyết định số 38 (ngày 20/12/2019) của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) để áp dụng cho năm 2022 - 2024.