Bà Phạm Thu Hương góp 900 tỷ vào công ty 18.000 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Bà Phạm Thu Hương góp 900 tỷ vào công ty 18.000 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

3 thành viên sáng lập của VMI là Công ty cổ phần Vinhomes, ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương

Sau khi phát đi thông tin về việc góp vốn thành lập VMI, ông Phạm Nhật Vượng cũng đã có đăng ký chuyển quyền sở hữu 243,46 triệu cổ phiếu sang VMI thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/10-10/11/2022.

Theo thông tin trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, Công ty cổ phần Quản lý và Đầu tư bất động sản VMI - doanh nghiệp bất động sản hoạt động theo mô hình mua sản phẩm Vinhomes rồi chia thành 50 phần bán cho nhà đầu tư vốn nhỏ đã được cấp giấy chứng nhận kinh doanh vào ngày 19/9/2022.

pham_thu_huong

Vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng

Hồ sơ cho thấy, VMI có vốn điều lệ 18.000 tỷ đồng, gồm 3 thành viên sáng lập là Công ty cổ phần Vinhomes, ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương. Trong đó, phần góp vốn của ông Phạm Nhật Vượng cao nhất với 16.200 tỷ đồng (tỉ lệ 90%), Vinhomes và bà Phạm Thu Hương đồng sở hữu 5%, mỗi bên góp 900 tỷ đồng.

Số cổ phiếu này tương đương 6,3% cổ phần của Vingroup và bằng ¼ lượng cổ phiếu Vingroup mà ông Vượng đang trực tiếp nắm giữ là 985 triệu cổ phiếu. Theo đó, VMI sẽ trở thành cổ đông lớn của Vingroup. Ông Vượng cam kết sẽ duy trì đầu tư và nắm quyền kiểm soát lâu dài trong VMI JSC.

Bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Vingroup, là vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng đang nắm giữ 169,9 triệu cổ phiếu VIC.

Sau khi phát đi thông tin về việc góp vốn thành lập VMI, ông Phạm Nhật Vượng cũng đã có đăng ký chuyển quyền sở hữu 243,46 triệu cổ phiếu sang VMI thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/10-10/11/2022.

VMI JSC được thành lập với mục tiêu hỗ trợ các nhà đầu tư vốn nhỏ có cơ hội đầu tư bất động sản, quản lý các bất động sản và phát triển thị trường thứ cấp nhằm tăng thanh khoản và giá trị cho các bất động sản của Vinhomes.

Doanh nghiệp 18.000 tỷ đồng này sẽ đầu tư một số lượng nhất định các bất động sản sẵn có hoặc hình thành trong tương lai của Vinhomes, sau đó giá trị bất động sản đươc chia thành 50 phần và các khách hàng của VMI có thể tham gia đầu tư từng phần thông qua hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Các nhà đầu tư hợp tác với VMI JSC sẽ được công ty chứng nhận quyền tài sản và được phân chia lợi nhuận phát sinh từ quyền tài sản này tương ứng với tỷ lệ đầu tư.

Nhà đầu tư sẽ được hưởng toàn bộ lợi ích từ việc gia tăng giá trị của bất động sản trong thời gian đầu tư, đồng thời được VMI JSC cam kết mức lợi nhuận tối thiểu hàng năm để đảm bảo nhà đầu tư vẫn có thu nhập cố định trong trường hợp thị trường biến động bất lợi. Các chính sách hợp tác đầu tư sẽ được VMI JSC công bố công khai trên nền tảng thông tin bất động sản trực tuyến.