Bà Nguyễn Bình Phương giữ chức Chủ tịch HĐQT FLC Faros

Bà Nguyễn Bình Phương giữ chức Chủ tịch HĐQT FLC Faros

Bà Nguyễn Bình Phương được giữ Chủ tịch Hội đồng quản trị của FLC Faros thay cho bà Hương Trần Kiều Dung.

Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (ROS) công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm tbà Nguyễn Bình Phương sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT thay cho người tiền nhiệm là bà Hương Trần Kiều Dung.

Bà Nguyễn Bình Phương sinh năm 1973, bắt đầu làm Tổng Giám đốc FLC Faros từ ngày 30/11/2020 sau khi FLC Faros có nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của bà.

nguyen_binh_phuong_flc_faros

Bà Nguyễn Bình Phương.

Cũng trong ngày 21/4, Hội đồng quản trị FLC Faros cũng hay đổi chức danh đối với ông Lê Tuấn Hùng, cụ thể từ Phó Tổng Giám đốc Thường trực thành Phó Tổng Giám đốc. Đồng thời, FLC Faros bổ nhiệm ông Trần Thế Anh làm Phó Tổng Giám đốc Thường trực kể từ ngày 21/4.

Ông Trần Thế Anh sinh năm 1978, từng làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư quốc tế KLF (nay đã đổi tên thành Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS), Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC (MCK: GAB).

Trong báo cáo gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, FLC Faros cho biết bản công bố thông tin bổ sung báo cáo tình hình quản trị 6 tháng và cả năm 2021. Do sai sót trong quá trình trao đổi thông tin giữa các bộ phận, FLC Faros đã công bố thông tin không thống nhất với nội dung báo cáo tài chính bán niên 2021.

Do đó, FLC Faros bổ sung các thông tin về giao dịch giữa FLC Faros và 14 doanh nghiệp có liên quan với người nội bộ, bao gồm Tập đoàn FLC, các công ty con của Tập đoàn FLC, CTCP Hàng không Tre Việt, CTCP Đầu tư Khoáng sản FLC Stone (AMD), CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (FHH),…