Bà Dương Thị Lệ Hà rời ghế Phó Tổng giám đốc ngân hàng NCB

Bà Dương Thị Lệ Hà rời ghế Phó Tổng giám đốc ngân hàng NCB

HĐQT NCB đã có quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Dương Thị Lệ Hà từ ngày 25/12/2022.

Vào tháng 8/2021, bà Dương Thị Lệ Hà (sinh năm 1974) được bổ nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc NCB thay cho ông Phạm Thế Hiệp. Tuy nhiên đến tháng 5/2022, HĐQT NCB đã ra quyết định thôi đảm nhiệm chức danh Quyền TGĐ theo nguyện vọng cá nhân của bà Hà và giao bà Hà đảm nhận vị trí Phó TGĐ.

Ngoài ra, HĐQT NCB cũng bổ nhiệm có thời hạn chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với bà Đỗ Thị Đức Minh (sinh năm 1975) từ ngày 8/12/2022 đến 26/9/2023.

duong_thi_le_ha

Bà Dương Thị Lệ Hà

Cùng ngày, ngân hàng cũng có quyết định bổ nhiệm có thời hạn 12 tháng chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối khách hàng cá nhân đối với ông Tạ Kiều Hưng (sinh năm 1980).

Trong vòng 1 tháng qua, NCB đã có khá nhiều thay đổi về lãnh đạo cấp cao. Trong đó, hồi đầu tháng 12, ngân hàng đã miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Khối kiêm Kế Toán Trưởng – Khối Quản trị Tài chính đối với bà Đỗ Thị Thanh Hường, có hiệu lực từ ngày 2/12. Đồng thời, NCB bổ nhiệm bà Bùi Thị Khánh Vân lên làm Phó Giám đốc Khối kiêm Kế toán trưởng – Khối Quản trị Tài chính từ ngày 2/12/2022 đến 13/11/2023.

Vào ngày 14/11, NCB bổ nhiệm chức danh Phó TGĐ kiêm Giám đốc khối Quản trị Rủi ro đối với bà Phạm Thị Hiền (sinh năm 1973). Theo quyết định, bà Hiền đảm nhận vị trí mới trong thời hạn 12 tháng (từ 14/11/2022 đến 13/11/2023).