anh vợ trịnh văn quyết

Chủ tịch FLC Lê Bá Nguyên rút khỏi công ty chứng khoán BOS

Chủ tịch FLC Lê Bá Nguyên rút khỏi công ty chứng khoán BOS


Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Lê Bá Nguyên có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị...

Nhiều lãnh đạo dưới thời ông Trịnh Văn Quyết ra đi, FLC kiện toàn bộ máy

Nhiều lãnh đạo dưới thời ông Trịnh Văn Quyết ra đi, FLC kiện toàn bộ máy


Sau phiên họp ĐHĐCĐ bất thường hồi đầu tháng 7 kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát thì...

Tân Chủ tịch Tập đoàn FLC Lê Bá Nguyên là ai?

Tân Chủ tịch Tập đoàn FLC Lê Bá Nguyên là ai?


Chủ tịch Tập đoàn FLC Lê Bá Nguyên được biết đến là anh vợ ông Trịnh Văn Quyết, người...

Anh vợ ông Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ tịch FLC

Anh vợ ông Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ tịch FLC


Ông Lê Bá Nguyên là anh vợ ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC

Người anh vợ ít “nổi” của ông Trịnh Văn Quyết

Người anh vợ ít “nổi” của ông Trịnh Văn Quyết


Là thành viên HĐQT FLC hơn 4 năm, Chủ tịch của một bệnh viện tư nhân, có khối tài sản nghìn...