Anh vợ ông Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ tịch FLC

Anh vợ ông Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ tịch FLC

Ông Lê Bá Nguyên là anh vợ ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai vào sáng nay, 2/7. Nội dung chính là bổ sung nhân sự hội đồng quản trị. Phiên họp được bắt đầu với sự tham gia của gần 300 cổ đông, đại diện 36% số cổ phần có quyền biểu quyết.

5D4AE788-4D3F-4D66-ACB9-82539DD1C01D

Hội đồng quản trị FLC ra mắt. 
Hội đồng quản trị FLC hiện nay chỉ còn hai thành viên, gồm Chủ tịch Đặng Tất Thắngvà Tổng giám đốc Bùi Hải Huyền. Ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung bị bắt, khởi tố với tội danh Thao túng thị trường chứng khoán, còn ông Lã Quý Hiển vừa có đơn xin từ nhiệm.

Tại cuộc họp, HĐQT đã bầu ông Lê Bá Nguên giữ chức Chủ tịch HĐQT FLC, đồng thời bầu ông Lê Thái Sâm và Doãn Hữu Đoàn làm thành viên HĐQT. 
Ông Lê Bá Nguyên là cựu Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Hà Thành. Ông Nguyên là anh vợ của ông Trịnh Văn Quyết.

Trong khi đó, cả ông Lê Thái Sâm và ông Doãn Hữu Đoàn được biết là những người rất thân tín với ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sacombank.