Ai là cổ đông của VinFast?

Ai là cổ đông của VinFast?

VinFast Trading & Investment, pháp nhân của thương hiệu xe hơi Vinfast có 3 cổ đông...

Theo Bản cáo bạch, tại thời điểm 30/9/2022, VinFast Trading & Investment Pte Ltd (VinFast Singapore / VinFast Auto) có 2,41 tỷ cổ phiếu phổ thông đang lưu hành do 3 cổ đông nắm giữ là Vingroup (51,52%), CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam – VIG (33,48%) và Asian Star Trading & Investment (15%).

VIG và Asia Star đều là những công ty đầu tư riêng thuộc sở hữu của chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Bản thân Vingroup cũng do ông Vượng nắm quyền chi phối do vậy bản cáo bạch nhận định ông Vượng đang kiểm soát 100% lợi ích tại VinFast.

co-dong_VinFast

VIG hiện cũng đang là cổ đông lớn nhất nắm giữ 33% cổ phần của Vingroup. Còn Asian Star – pháp nhân tại Singapore do Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng sở hữu 100% vốn – là cái tên mới xuất hiện sau khi tiến hành tái cấu trúc sở hữu vốn của CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast Vietnam) sang VinFast Singapore.

Việc VinFast Singapore được thành lập là giải pháp kĩ thuật vì tính liên thông pháp lý giữa Singapore và Mỹ. Như vậy, việc tái cấu trúc này hoàn toàn không thay đổi chủ sở hữu của công ty. Vingroup và Ông Phạm Nhật Vượng vẫn kiểm soát 100% VinFast Singapore.

Ngoài VIG và Asia Star, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng mới đây còn dùng 243 triệu cổ phiếu Vingroup để góp 90% vốn thành lập CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI – doanh nghiệp có quy mô vốn 18.000 tỷ đồng. VMI được thành lập với mục tiêu hỗ trợ các nhà đầu tư vốn nhỏ có cơ hội đầu tư bất động sản, quản lý các bất động sản và phát triển thị trường thứ cấp nhằm tăng thanh khoản và giá trị cho các bất động sản của Vinhomes.