ACB xin tăng vốn lên gần 34.000 tỷ đồng

ACB xin tăng vốn lên gần 34.000 tỷ đồng

ACB sẽ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 27.019 tỷ đồng lên hơn 33.774 tỷ đồng, qua trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III.

Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (HoSE: ACB) sẽ họp cổ đông thường niên ngày 7/4 bàn về phương án tăng vốn, phát hành cổ phiếu và một số vấn đề khác. Theo đó, ACB sẽ trình kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 27.019 tỷ đồng lên hơn 33.774 tỷ đồng, qua trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III.

ngan_hang_acb_tang_von

Về kế hoạch kinh doanh, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng 25%, đạt 15.018 tỷ đồng. Tổng tài sản tăng 11% lên 588.187 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 11% lên 421.897 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng dự kiến tăng 10% lên 398.299 tỷ đồng, theo chỉ tiêu được NHNN giao (sẽ được điều chỉnh cao hơn khi có sự chấp thuận của NHNN). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Theo ACB, dù năm 2022 có khó khăn hơn, nhà băng vẫn có cơ hội đến từ kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi và kinh tế trong nước đã xuống đáy sẽ đi lên nhanh hơn. Nhu cầu tín dụng sẽ tăng, nhất là từ quý II, do đó đòi hỏi một sự chuẩn bị dài hạn hơn về nguồn vốn.

Kết thúc năm 2021, ACB lãi trước thuế gần 12.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020 và vượt 13% kế hoạch. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 16,2%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,7%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng từ 160% lên 209%.