ABBank: Nợ xấu gần 1.800 tỷ, nợ có khả năng mất vốn tăng 20%

ABBank: Nợ xấu gần 1.800 tỷ, nợ có khả năng mất vốn tăng 20%

Tính đến 30/06/2022, ABBank ghi nhận gần 1.790 tỷ đồng nợ xấu, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn 1.039 tỷ đồng, tăng 20%.

Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ 2,34% đầu năm xuống còn 2,3%.

Abbank

Ngân hàng TMCP An Bình (UPCOM: ABB) vừa công bố BCTC quý II/2022.

Theo đó, thu nhập lãi thuần ABB trong kỳ đạt gần 976 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra,hoạt động dịch vụ 87 tỷ đồng, tăng 3%. Kinh doanh ngoại hối 486,2 tỷ đồng, tăng 48%; hoạt động khác 217 tỷ đồng, gấp gần 2,5 lần.

Trong khi đó, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư lại lần lượt báo lỗ 7,4 tỷ đồng và 11 tỷ đồng.

Trong quý II/2022, ABBank chỉ chi gần 174 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (giảm 13% so với quý II/2021), tính ra ngân hàng báo lãi trước thuế 1.086 tỷ đồng, tăng 52%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, ABBank lãi trước thuế 1.662 tỷ đồng, tương đương tăng 39%, và hoàn thành 54% chỉ tiêu cả năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản ABBank tại ngày 30/6/2022 đạt 131.321 tỷ đồng, tăng 9% so với số đầu kỳ. Trong đó, cho vay khách hàng 77.706 tỷ đồng tăng 13%; tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng khác 26.159 tỷ đồng, tăng 54%...

Bên kia bảng cân đối kế toán, tiền gửi khách hàng 73.707 tỷ đồng, ghi nhận tăng 9% so với số đầu năm.

Tính đến 30/06/2022, ABBank ghi nhận gần 1.790 tỷ đồng nợ xấu, tăng 11% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn 1.039 tỷ đồng, tăng 20%. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ 2,34% đầu năm xuống còn 2,3%.