ABBank có cho FLC, Tân Hoàng Minh vay không?

ABBank có cho FLC, Tân Hoàng Minh vay không?

Đây là câu hỏi được cổ đông gửi Chủ tịch ngân hàng An Bình (ABBank) trong đại hội cổ đông vừa diễn ra.

Theo đó, tại đại hội thường niên ngày 20/4 của Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBank, mã chứng khoán: ABB), một cổ đông cho biết thời gian qua, sự cố FLC, Tân Hoàng Minh tác động tiêu cực đến một số ngân hàng và tổ chức tín dụng. Cổ đông này đặt cây hỏi, vậy ABBank có đang cho FLC, Tân Hoàng Minh vay không?

Ông Đào Mạnh Kháng - Chủ tịch ABBank trả lời cổ đông rằng ở thời điểm hiện tại, nhà băng này không có khoản cho vay nào liên quan đến FLC và Tân Hoàng Minh.

dao_manh_khang

Chủ tịch ABBank Đào Mạnh Kháng

"Bản thân ABBank cũng có quan hệ với ông Trịnh Văn Quyết khi phát triển chi nhánh Thanh Hóa. Đây là nhu cầu nội tại của doanh nghiệp khi phát triển, nhưng việc thẩm định thì không phù hợp. ABBank không có món vay nào liên quan đến FLC và Tân Hoàng Minh tại thời điểm này. Chủ trương của Hội đồng quản trị là không phát triển quá nhanh, không có khẩu vị rủi ro nào lớn", ông Kháng nói.

Trong năm 2022, ABBank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 138.250 tỷ đồng; huy động từ khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 94.081 tỷ đồng.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 3.079 tỷ đồng, thu từ dịch vụ đạt 1.482 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) dự kiến tăng từ mức 16,4% (năm 2021) lên mức 19,2%, lọt top 5 về ROE trong bảng xếp hạng các ngân hàng thương mại.

Theo Chủ tịch Đào Mạnh Kháng, ABBank sẽ tập trung tăng dư nợ cho các sản phẩm vay mua nhà, sản xuất kinh doanh… đối với khách hàng cá nhân. Ngân hàng cũng sẽ chuyển đổi tệp khách hàng, chuyển dịch tỷ trọng sang phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ở mảng ngân hàng bán buôn, ngân hàng dự kiến khai thác sâu chuỗi tập đoàn, đẩy mạnh đầu tư và kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp.

Được biết, sau đợt tăng vốn điều lệ lên gần 10.000 tỷ đồng trong tháng 2, ngân hàng này cũng dự kiến triển khai thêm đợt mới thông qua việc sử dụng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông và phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP cho cán bộ nhân viên. Dự kiến đến hết năm, vốn điều lệ của ABBank đạt trên 10.400 tỷ đồng.

Tại phiên họp này, ban lãnh đạo ABBank đề xuất chỉ chia cổ tức với tỷ lệ 10%. Cụ thể, trong năm 2021, nhà băng này thu về 1.588 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và dự kiến trích 5% cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 10% quỹ dự phòng tài chính, 2% cho quỹ khen thưởng và phúc lợi. Sau trích quỹ, lợi nhuận còn lại của năm 2021 có thể chia cổ tức là hơn 1.318 tỷ đồng.

ABBank hiện có khoảng 1.360 tỷ đồng lợi nhuận có thể chia cổ tức với tỷ lệ tối đa 14,45%.