ABBank báo lãi trước thuế quý I gần 612 tỷ đồng, nợ xấu vượt 4%

ABBank báo lãi trước thuế quý I gần 612 tỷ đồng, nợ xấu vượt 4%

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Mã: ABB) công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt gần 612 tỷ đồng, tăng 6% % so với cùng kỳ.

Trong đó, nguồn thu chính của ngân hàng - thu nhập lãi thuần giảm 5% so với cùng kỳ, đạt 790 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm 80% xuống còn 8 tỷ đồng trong quý I/2023.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động dịch vụ tăng lần lượt 25% và 111% so với cùng kỳ năm trước. Mảng chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư lãi 2 tỷ và 91 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ hàng chục tỷ đồng.

ABBank

Trong kỳ, ngân hàng cũng trích lập gần 117 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 164% so với cùng kỳ.

Tính đến hết ngày 31/3/2023, tổng tài sản của ngân hàng đạt 134.283 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cuối năm 2022 chủ yếu do tiền gửi tại TCTD khác tăng 38%. Dư nợ tín dụng ghi nhận con số 79.453 tỷ đồng, giảm 3,1%.  Huy động từ khách hàng đạt 75.430 tỷ đồng, giảm 10,3% so với cuối năm ngoái.

Nợ xấu nội bảng của ABBank tăng đến 35% so với đầu năm lên 3.198 tỷ đồng do nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng gần 109% trong kỳ. Do đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,88% lên 4,03%.