ABBank báo lãi trước thuế quý 3 giảm 79%

ABBank báo lãi trước thuế quý 3 giảm 79%

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, UPCoM: ABB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2022 gần 86 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận quý thấp nhất trong 4 năm trở lại đây của Ngân hàng.

A8DE37C1-B1C0-45BF-AF88-7C22F49E8C36

Kết thúc quý 3/2022, nguồn thu chính của ABBank tăng trưởng với gần 980 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 28% so với cùng kỳ. Thêm vào đó, lợi nhuận từ hoạt động khác và thu nhập từ vốn góp, mua cổ phần cũng tăng mạnh, lần lượt gấp 12.1 lần và 4.3 lần cùng kỳ, đạt gần 85 tỷ đồng và 12 tỷ đồng.

Tuy nhiên, các mảng kinh doanh khác như dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư đều ghi nhận kết quả kém sắc. 

Đồng thời, Ngân hàng tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng cụ thể, gấp 3.6 lần cùng kỳ, lên mức 310 tỷ đồng và trích lập hơn 86 tỷ đồng cho quỹ dự phòng chung. Với tình hình thanh khoản tốt, trong quý 3/2022, ABBank đã thực hiện mua lại 400 tỷ đồng nợ VAMC. Hệ số an toàn vốn tiếp tục duy trì ở mức 11.8%. 

Do vậy, lợi nhuận trước thuế của ABBank giảm 79% so với cùng kỳ, còn gần 86 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận quý thấp nhất hàng trong 4 năm trở lại đây của Ngân hàng (kể từ quý 1/2017).

Ông Nguyễn Mạnh Quân - Quyền Tổng Giám đốc ABBank nhận định: “Quý 3/2022, hoạt động ngành Ngân hàng chịu áp lực, lãi biên (NIM) có xu hướng giảm do lãi suất đầu vào có xu hướng tăng cũng như khả năng đối mặt với tình trạng nợ xấu gia tăng vào cuối năm 2022. Trong 3 tháng cuối năm, ABBank sẽ đẩy mạnh phục vụ các nhu cầu phi tín dụng, phát triển dịch vụ ngân hàng số và hướng tới mục tiêu tăng vị thế trong phân khúc bán lẻ”.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Ngân hàng thu về gần 2,784 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 27% so với cùng kỳ và dành gần 528 tỷ đồng để trích dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 30%. Vì vậy, lãi trước thuế tăng 9%, đạt hơn 1,748 tỷ đồng. 

So với kế hoạch 3,079 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm 2022, ABBank đã thực hiện được 57% sau 9 tháng đầu năm.

B6563FD6-40FE-4E03-ADB6-D09360FCCB9C

Tính đến cuối quý 3/2022, tổng tài sản của ABBank tăng 9% so với đầu năm, lên mức gần 132,036 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng đạt hơn 80,829 tỷ đồng, tăng 17% và tiền gửi tại các TCTD khác tăng 23%, đạt gần 26,245 tỷ đồng. 

Về nguồn vốn huy động, tiền gửi khách hàng tăng 10% so với đầu năm, lên mức 74,748 tỷ đồng; trong khi phát hành giấy tờ có giá giảm 11%, còn hơn 10,202 tỷ đồng.

3AD5C271-F06C-475B-B51E-682E01870CFB

Tính đến 30/09/2022, ABBank ghi nhận gần 1,896 tỷ đồng nợ xấu, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn hơn 1,207 tỷ đồng (+40%). Do dư nợ cho vay khách hàng và tổng nợ xấu có tốc độ tăng trưởng ngang nhau nên tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng xấp xỉ mức đầu năm là 2.35%.