ABB

Ngân hàng An Bình chuẩn bị chuyển sàn niêm yết

Ngân hàng An Bình chuẩn bị chuyển sàn niêm yết


Đây là thông tin được ông Đào Mạnh Kháng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng An Bình (ABBANK) xác nhận.

Ngân hàng ABBank chốt quyền chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%

Ngân hàng ABBank chốt quyền chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 35%


Chủ tịch HĐQT của ABBank Đào Mạnh Kháng nói rằng việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông...