5 triệu cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng của MSB được giải tỏa

5 triệu cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng của MSB được giải tỏa

  Ngân hàng TMCP Hàng Hải (HoSE: MSB) cho biết sẽ  giải tỏa đợt 1 với khối lượng 30% cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2021 (ESOP 2021), tương đương 4,97 triệu cổ phiếu.

Theo đó, thời gian dự kiến giải tỏa từ 13/7 đến 20/7. Số lượng cổ phiếu còn bị hạn chế giao dịch là hơn 13 triệu đơn vị.

Trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2022 mới đây, cổ đông MSB tiếp tục thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (chương trình ESOP) với số lượng tối đa 14,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,9329%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 142,5 tỷ đồng, sẽ được thực hiên sau khi trả cổ tức.

Về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021, MSB cũng thông qua phương án phát hành 458,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ tối đa 30%, qua đó tăng vốn điều lệ lên 19.857,5 tỷ đồng. Mục đích phát hành là củng cố vị thế cạnh tranh nhờ tăng quy mô, nâng cao chỉ tiêu an toàn tài chính, hỗ trợ nguồn vốn trung và dài hạn, nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư hệ thống cho ngân hàng.

Như vậy, khi các đợt phát hành cổ phiếu ESOP và chi trả cổ tức bằng cổ phiếu hoàn tất, vốn điều lệ của MSB sẽ nâng lên 20.000 tỷ đồng.

Mở phiên giao dịch ngày 5/7, MSB có giá 17.200 đồng/cổ phiếu giảm hơn 38% so với đỉnh hồi tháng 2.

Tính đến 31/3, tổng tài sản MSB giảm gần 4% so với đầu năm xuống còn 195.740 tỷ đồng, trong đó tiền mặt giảm 0,2%, xuống 1.521 tỷ đồng, tiền gửi NHNN giảm 59%, xuống 1.258,5 tỷ đồng, tiền gửi và cho vay TCTD khác cũng giảm gần 28%, xuống 24.105 tỷ đồng.

Tại MSB, tiền gửi khách hàng tăng 1,7% so với đầu năm lên 96.203 tỷ đồng, phát hành giấy tờ có giá giảm 3% xuống 12.650 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 6.142 tỷ đồng, bên cạnh quỹ TCTD hơn 1.276 tỷ đồng.

Về kế hoạch năm 2022, MSB đặt mục tiêu tổng tài sản ở mức 233.000 tỷ đồng, tăng 14%.Vốn điều lệ tăng 31% lên 20.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng (bao gồm dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) lên kế hoạch ở mức 130.752 tỷ đồng, tăng 25%. Tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Vốn huy động đạt 123.808 tỷ đồng, tăng 15%. Ngoài ra, MSB cũng đặt mục tiêu hoạt động kinh doanh với tệp khách hàng cá nhân.

MSB là ngân hàng cho ông Trần Anh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT.