4 dự án của Novaland được Đồng Tháp bật đèn xanh

4 dự án của Novaland được Đồng Tháp bật đèn xanh

4 dự án này gồm Khu đô thị thông minh, Khu du lịch làng nghề, Khu đô thị 250 ha và Cảng biển Mekong.

Nguồn tin cho biết, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có thống nhất với Tập đoàn Novaland (HoSE: NVL) triển khai thực hiện thủ tục đầu tư 4 dự án trong giai đoạn 2022-2025, gồm Khu đô thị thông minh, Khu du lịch làng nghề, Khu đô thị 250 ha tại Cồn Chính Sách và Cảng biển Mekong (Thường Phước).

Đây là chuỗi dự án thành phố thông minh Mê Kông (Mekong Smart City) do Novaland đề xuất triển khai.

du_an_novaland_dong_thap

UBND tỉnh Đồng Tháp giao UBND huyện Hồng Ngự làm việc lại với Tập đoàn Novaland để hoàn chỉnh lại quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Khu đô thị thông minh và Khu du lịch làng nghề. Đối với khu đô thị thông minh, các hạng mục đầu tư hạ tầng xã hội cần được lưu ý, tỉnh đề nghị nhà đầu tư cam kết thực hiện đầu tư hoàn chỉnh theo quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Thường Thới Tiền được phê duyệt và theo đúng quy định của pháp luật.

Tỉnh này yêu cầu UBND huyện Hồng Ngự phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 2 dự án Khu đô thị thông minh và Khu du lịch làng nghề theo thẩm quyền, chậm nhất đến ngày 31/3. Sau khi phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 2 dự án, UBND huyện Hồng Ngự hoàn chỉnh đề xuất chủ trương đầu tư và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện 2 dự án trên, làm cơ sở xác lập trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định. Đồng thời, Sở Xây dựng có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hồng Ngự tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn huyện cho phù hợp, làm cơ sở triển khai thủ tục đầu tư 2 dự án.

UBND huyện Hồng Ngự được rao nhiệm vụ rà soát, chuẩn bị mặt bằng sạch, làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án trong thời gian tới.

Được biết, vào ầu tháng 2 năm nay, Tập đoàn NovaGroup đã gửi văn bản xin chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng và tham gia đấu giá giai đoạn 1 ba dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Các dự án NovaGroup đề xuất bao gồm dự án Khu đô thị thông minh Rồng Xanh 115 ha, dự án Khu du lịch làng nghề Bùi Thanh Thuỷ 127 ha và dự án Las Vegas Island 250 ha (khu vực thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp) - dự án Mekong Smart City ở huyện Hồng Ngự, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Theo số liệu, hiện nay Novaland có quỹ đất gần 10.600 ha. Ba dự án trọng điểm hiện tại mà tập đoàn triển khai gồm Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram. Ước tính, các dự án sẽ mang về mức lợi nhuận lần lượt là 36.000 tỷ đồng, 31.000 tỷ đồng và 10.000 tỷ đồng khi phát triển và bàn giao, hoàn thiện.