3 lô trái phiếu 2.750 tỷ đồng của Novaland được gia hạn

3 lô trái phiếu 2.750 tỷ đồng của Novaland được gia hạn

Novaland đã được đại diện các trái chủ chấp thuận gia hạn thời gian trả nợ với các lô trái đất phiếu từ 3 tháng đến 2 năm.

Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) vừa thông báo gia hạn thành công ngày đáo hạn đối với lô trái phiếu NVLH2123010, từ ngày 17/3 sang ngày 19/6, tức kéo dài kỳ hạn thêm ba tháng. 

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm theo chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản và có giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Chứng khoán MB là bên đại diện cho người sở hữu trái phiếu. 

Novaland còn thực hiện bổ sung tài sản đảm bảo đối với lô trái phiếu trên là các quyền tài sản phát sinh từ các bất động sản thuộc các dự án tại TP.HCM của tổ chức phát hành và (hoặc) bên thứ ba.

F682F1FC-C8D6-42D2-A150-233EE2AC7339

Đây là gói trái phiếu đầu tiên được tập đoàn địa ốc hàng đầu phía Nam này gia hạn thành công. Sau đó vài ngày, Novaland cũng được trái chủ chấp thuận nới thêm kỳ hạn cho 2 mã NVLH2124002 và NVLH2224006.

Trong đó, lô trái phiếu NVLH2124002 có giá trị 250 tỷ đồng, lãi suất cố định 10,5%/năm. Trái chủ là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, Chứng khoán BIDV (BSC) là người đại diện cho trái chủ này. 

Kết quả thương lượng của các bên sẽ kéo dài kỳ hạn thêm một năm, tức sẽ gia hạn ngày đáo hạn từ 26/4/2024 sang ngày 26/4/2025. Lãi suất cho thời gian kéo dài được tăng lên mức cố định 11,5%/năm.

Còn lô trái phiếu NVLH2224006 có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, lãi suất cố định 10,5%/năm. Người đại diện trái chủ là Chứng khoán Dầu khí (PSI) sẽ chấp thuận gia hạn và không tuyên bố sự kiện vi phạm đối với trái phiếu.

Trái chủ này chấp thuận nới thời gian thanh toán thêm 2 năm, tức đổi ngày đáo hạn từ 15/3/2024 sang ngày 15/3/2026. Lãi suất áp dụng sẽ cố định ở 11,5%/năm, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.