HD Bank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 5.231 tỷ, chia cổ tức 25%

HD Bank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 5.231 tỷ, chia cổ tức 25%

Năm 2022, HD Bank dự kiến tăng vốn thêm 5.231 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu chia cổ tức và ESOP. Đồng thời, nhà băng này sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25%.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – HD Bank (HDB) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Trong đó, ngân hàng đệ trình kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 9.770 tỷ đồng, tăng 21% so với mức thực hiện năm 2021. Các tỷ lệ sinh lời ROA, ROE năm 2022 mục tiêu đạt lần lượt 1,92% và 22,2%.

Tổng tài sản trong năm 2022 dự kiến tăng 18% lên 440.439 tỷ đồng, tổng huy động và dự nợ tín dụng tăng trưởng lần lượt 17% và 20%, tương ứng đạt 392.683 tỷ đồng và 256.060 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng thực hiện tối đa không vượt quá chỉ tiêu tăng trưởng do Ngân hàng Nhà nước phê duyệt; tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay dự kiến không vượt qua mức 2%.

hd bank

Cũng tại cuộc họp lần này, HDBank sẽ trình cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Trong đó, lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ và lợi nhuận của các cổ đông thiểu số của HDBank còn lại của năm 2021 là hơn 5.054 tỷ đồng. Cùng với khoản lợi nhuận chưa chia các năm trước, tổng quỹ lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức của HDBank năm nay là gần 5.350 tỷ đồng.

Nhà băng này dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 25 cổ phiếu mới), tương đương với việc phát hành thêm hơn 503 triệu cổ phiếu HDB mới.

HDBank cũng sẽ phát hành khoảng 20 triệu cổ phiếu mới cho người lao động (ESOP), để tăng vốn thêm 200 tỷ đồng.

Sau 2 giao dịch này, vốn điều lệ của ngân hàng dự kiến tăng thêm hơn 5.230 tỷ đồng, chính thức gia nhập nhóm nhà băng có vốn điều lệ tỷ USD.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2021, vốn điều lệ của ngân hàng này là 20.073 tỷ, với hơn 5.230 tỷ đồng vốn tăng, đến cuối năm 2022, vốn điều lệ của nhà băng này sẽ là 25.503 tỷ đồng, tương đương hơn 1,1 tỷ USD quy đổi.

HDBank cũng trình cổ đông kế hoạch sử dụng cụ thể với số vốn điều lệ tăng thêm này. Trong đó, ngân hàng sẽ dùng khoảng 4.000 tỷ đồng để cho vay trung, dài hạn. Phần còn lại của vốn tăng thêm sẽ được bổ sung vào vốn lưu động cho ngân hàng.

Cũng theo tài liệu họp cổ đông lần này, ban lãnh đạo HDBank đã đặt ra mục tiêu cụ thể cho thị giá cổ phiếu HDB năm nay với tốc độ tăng trưởng và mức định giá cao hơn bình quân toàn ngành.

Ngân hàng đặt kế hoạch duy trì vị trí của cổ phiếu HDB trong rổ VN30 và rổ chỉ số quốc tế MSCI Frontier Market Index.