VN-Index: 903.34 -29.75 -3.19%

GTGD : 4,334.9 tỷ VNĐ

HNX-Index: 104.18 -3.91 -3.62%

GTGD : 711.1 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Xây dựng Hòa Bình lãi ròng quý III giảm 74%

Biên lợi nhuận gộp quý III giảm 4% cùng kỳ, còn 6%.
10:28 29/10/2019

Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 68,7 tỷ đồng, giảm 66%.

9 tháng Hòa Bình lãi hơn 243 tỷ đồng, hoàn thành 34% kế hoạch năm.

Phải thu theo tiến độ hợp đồng đạt 5.130 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu và lợi nhuận đều giảm, trong đó lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 74% còn hơn 54 tỷ đồng.

Doanh thu thuần giảm 2% còn 4.615 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp còn 6%, giảm 4 điểm % cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ: Tỷ đồng; Nguồn: báo cáo tài chính HBC

Doanh thu tài chính tăng 74% nhờ hoạt động tài chính khác mà cùng kỳ quý trước chưa đầy 500 triệu đồng. Công ty không thuyết minh cho khoản mục tài chính khác này.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 7% còn gần 136 tỷ đồng. Hòa Bình có lập dự phòng phải thu khó đòi 2 tỷ đồng, giảm 91% cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt doanh thu thuần 13.646 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 234 tỷ đồng. Trong khi doanh thu tăng 7% thì lợi nhuận giảm 54%. Hòa Bình hoàn thành 73% doanh thu và 34% lợi nhuận năm.

Đơn vị: tỷ đồng

Trong quý III, công ty tăng thêm 387 tỷ đồng từ phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng. Tính đến 30/9, khoản phải thu này đạt 5.130 tỷ đồng, tăng 26% so với đầu năm.

Phải thu ngắn hạn của khách hàng đến cuối kỳ là 5.575 tỷ đồng, giảm 10% so với đầu năm. Công ty trích lập dự phòng khoảng 390 tỷ đồng cho khoản phải thu này trong 9 tháng.

Nợ vay tăng thêm 752 tỷ đồng trong quý III, đẩy tổng nợ lên 5.233 tỷ đồng. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,44 lần.

Theo Người Đồng Hành