vingroup no ngan hang nao - Tổng giám đốc Vingroup: "Chúng tôi không xa rời các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu"

VN-Index: 969.62 +0.74 +0.08%

GTGD : 3,505.4 tỷ VNĐ

HNX-Index: 108.06 +0.04 +0.04%

GTGD : 399.2 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

1