VN-Index: 1,389.24 +4.47 +0.32%

GTGD : 19,831.1 tỷ VNĐ

HNX-Index: 391.21 +2.76 +0.71%

GTGD : 2,921.5 tỷ VNĐ

Trang tin tổng hợp tài chính Việt Nam

Vingroup lần đầu phát hành ESOP, thù lao mỗi thành viên HĐQT gần 1,4 tỷ đồng/năm

Vingroup lần đầu phát hành cổ phiếu ESOP, tỷ lệ 0,2% vốn điều lệ, dự kiến thực hiện trước tháng 6/2022.
16:41 24/06/2021

Thù lao 9 thành viên HĐQT năm 2020 là 12,4 tỷ đồng, tương đương mỗi người nhận gần 1,4 tỷ đồng.

Vingroup lần đầu phát hành cổ phiếu ESOP. Ảnh: VIC

Lần đầu phát hành cổ phiếu ESOP nhằm ghi nhận đóng góp của lãnh đạo, quản lý

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) thông qua việc phát hành tối đa 0,2% vốn điều lệ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt (ESOP). Vốn điều lệ hiện tại của Vingroup là 33.824 tỷ đồng. Nếu phát hành dựa trên số vốn này, số lượng ESOP sẽ là 6,76 triệu cổ phiếu.

Đây là lần đầu tiên, Vingroup có kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP. Việc này nhằm ghi nhận đóng góp của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cho tập đoàn, công ty con và công ty thành viên. Tính đến 31/3, Vingroup có 102 công ty con và 6 công ty liên kết.

Thời gian phát hành không muộn hơn tháng 6/2022. Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm theo chương trình này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Thù lao HĐQT 2020 gần 1,38 tỷ đồng/năm

Đại hội cũng thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2020. Theo đó, 9 thành viên HĐQT nhận 12,4 tỷ đồng, tương đương 0,27% lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020. Ba thành viên Ban kiểm soát nhận 2,1 tỷ đồng, tương đương 0,05% LNST.

Trung bình, một thành viên HĐQT nhận gần 1,38 tỷ đồng/năm (115 triệu đồng/tháng) còn thành viên BKS nhận 700 triệu đồng/năm (58 triệu đồng/tháng).

Căn cứ theo kế hoạch kinh doanh năm nay, cổ đông thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát lần lượt là 0,4% và 0,1% LNST năm 2021. Mức thù lao này cũng cao hơn các năm trước. Với mục tiêu lợi nhuận 4.500 tỷ đồng, nếu công ty hoàn thành, HĐQT sẽ nhận thù lao tối đa 18 tỷ đồng còn Ban kiểm soát nhận 4,5 tỷ đồng. Con số này tăng lần lượt 45% và 114% so với năm trước.

Theo Người Đồng Hành

https://ndh.vn/doanh-nghiep/vingroup-lan-dau-phat-hanh-esop-thu-lao-moi-thanh-vien-hdqt-gan-1-4-ty-dong-nam-1293879.html